Schoolverzuim

Er is sprake van schoolverzuim wanneer uw kind wegblijft van school op momenten dat hij of zij aanwezig moet zijn, bijvoorbeeld door te laat op school te komen, een aantal lessen te missen gedurende de dag, of door gehele dagen afwezig te zijn. Schoolverzuim is strafbaar, want een jongere overtreed hierbij de Leerplichtwet. Het is dus van belang dat, indien er sprake is van regelmatig verzuim bij uw kind, u direct stappen onderneemt om verder uitval te voorkomen. Tijdens de coaching sessies gaan we samen op zoek naar de oorzaak van het verzuim en bekijken we wat er nodig om het schoolverzuim te reduceren.

Is er bij uw kind sprake van schoolverzuim? Ja, wacht dat niet langer en help u kind. Vraag direct een vrijblijvend advies gesprek aan.